SW2022X159801 石嘴山市生态环境监测站报废设备处置项目 0.328200 2022-12-02 2022-12-15
SW2022X156301-2 青铜峡市机关事务服务中心一辆大众帕萨特牌小型轿车(宁CEC203)处置项目(二次挂牌) 1.340000 2022-12-01 2022-12-14
SW2022R160301 固原市隆德县解放街西侧原粮食局综合楼五层房产转让项目 534.161100 2022-12-01 2022-12-14
SW2022X160201 平罗县自然资源局报废资产处置项目 0.050000 2022-12-01 2022-12-14
SW2022X160101 中国共产主义青年团石嘴山市大武口区委员会报废资产处置项目 0.001000 2022-12-01 2022-12-14
SW2022X159601 石嘴山市社会保险事业管理中心报废资产处置项目 0.010000 2022-12-01 2022-12-14
SW2022X156001 盐池县王乐井乡人民政府2022年第一批固定资产处置项目 0.001000 2022-12-01 2022-12-14
SW2022X160001 中卫市第一中学2022年第一批报废资产处置项目 0.005000 2022-11-30 2022-12-13
SW2022X159901 固原市原州区第四小学报废资产处置项目 0.200000 2022-11-28 2022-12-23
SW2022R159701 2022年银川市兴庆区民族北街隆湖小区1号商业楼及土地使用权转让项目 793.000000 2022-11-25 2022-12-08
SW2022X159401 贺兰县铁西小学2022年一批废旧资产处置项目 0.040000 2022-11-25 2022-12-08
SW2022X159301 石嘴山市大武口区人民检察院2022年报废资产处置项目 0.100000 2022-11-25 2022-12-08
SW2022X159101 石嘴山市残疾人联合会一批报废资产处置项目 0.010000 2022-11-25 2022-12-08
SW2022X159001 宁夏体育场待拆除建筑物及附属设施处置项目 4.483000 2022-11-24 2022-12-07
SW2022X158901 中共吴忠市红寺堡区委统战部2022年第一批报废资产处置项目 0.002000 2022-11-24 2022-12-07
SW2022R131102 吉姆西.赛威牌小型普通客车(宁AW0159)转让项目 17.816000 2022-11-24 2022-12-21
SW2022R131101 吉姆西.赛威牌小型普通客车(宁AG929Y)转让项目 18.184000 2022-11-24 2022-12-21
SW2022R131002 一批钢板、钢管、彩钢板、角钢架转让项目 0.190000 2022-11-23 2022-12-06
SW2022R131001 三相异步电动机电机、低压配电柜、可控硅整流器等资产转让项目 1.460000 2022-11-23 2022-12-06
SW2022R147401-4 5台锅炉及其附属设施设备转让项目(四次挂牌) 414.867000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022X158801 吴忠市利通区第十二小学2022年第一批报废资产处置项目 0.210000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022X158701 宁夏回族自治区伊斯兰教协会电梯处置项目 0.440000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022R158601 11辆中联牌重型特殊结构货车及4辆三一牌重型罐式货车转让项目 52.500000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022R154101-2 固原市原州区九龙佳苑售楼部拆除残余资产处置项目(二次挂牌) 30.252960 2022-11-22 2022-12-05
SW2022X158501 平罗县崇岗镇中心卫生院报废资产处置项目 0.100000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022X158301 石嘴山市科学技术协会2022年报废资产处置项目 0.010000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022X143701-3 固原市原州区头营中学报废取暖锅炉处置项目(三次挂牌) 1.500000 2022-11-22 2022-12-05
SW2022R141001-4 银川市兴庆区西塔综合市场东区10号办公楼四层房屋转让项目(四次挂牌) 175.000000 2022-11-17 2022-12-07
SW2022X142201-3 固原市原州区彭堡学校报废取暖锅炉处置项目(三次挂牌) 1.500000 2022-11-15 2022-12-12
SW2022X139701-3 固原市原州区张易中学报废取暖锅炉处置项目(三次挂牌) 1.500000 2022-11-15 2022-12-12
SW2022R129472-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元502室转让项目(二次挂牌) 49.239400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129476-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元802室转让项目(二次挂牌) 50.102600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129475-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元801室转让项目(二次挂牌) 50.102600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129474-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元702室转让项目(二次挂牌) 49.814800 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129473-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元602室转让项目(二次挂牌) 49.527100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129455-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元1401室转让项目(二次挂牌) 51.688100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129457-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元302室转让项目(二次挂牌) 48.531600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129456-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元202室转让项目(二次挂牌) 48.244700 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129471-2 银川市贺兰县亲水嘉苑50号楼2单元501室转让项目(二次挂牌) 49.239400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129470-2 银川市贺兰县亲水嘉苑29号楼2单元1001室转让项目(二次挂牌) 61.583200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129469-2 银川市贺兰县亲水嘉苑29号楼2单元402室转让项目(二次挂牌) 59.652200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129468-2 银川市贺兰县亲水嘉苑29号楼2单元401室转让项目(二次挂牌) 59.652200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129466-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元1801室转让项目(二次挂牌) 43.944300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129465-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元201室转让项目(二次挂牌) 48.244700 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129464-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元102室转让项目(二次挂牌) 46.581600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129463-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元101室转让项目(二次挂牌) 46.581600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129462-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼2单元1801室转让项目(二次挂牌) 43.944300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129461-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼2单元301室转让项目(二次挂牌) 48.531600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129459-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼2单元101室转让项目(二次挂牌) 46.581600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129458-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元1402室转让项目(二次挂牌) 51.688100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129467-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元1802室转让项目(二次挂牌) 43.944300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129460-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼2单元201室转让项目(二次挂牌) 48.244700 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129450-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1701室转让项目(二次挂牌) 52.548900 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129454-2 银川市贺兰县亲水嘉苑13号楼1单元1301室转让项目(二次挂牌) 51.401100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129453-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1802室转让项目(二次挂牌) 43.965400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129452-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1801室转让项目(二次挂牌) 43.965400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129451-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1702室转让项目(二次挂牌) 52.548900 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129449-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1601室转让项目(二次挂牌) 52.262000 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129448-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1502室转让项目(二次挂牌) 51.975000 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129447-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1501室转让项目(二次挂牌) 51.975000 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129446-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1402室转让项目(二次挂牌) 51.688100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129445-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1401室转让项目(二次挂牌) 51.688100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129444-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1302室转让项目(二次挂牌) 51.401100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129443-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1301室转让项目(二次挂牌) 51.401100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129442-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1102室转让项目(二次挂牌) 50.827200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129441-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1002室转让项目(二次挂牌) 50.540300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129440-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元1001室转让项目(二次挂牌) 50.540300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129439-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元901室转让项目(二次挂牌) 48.811300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129437-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元302室转让项目(二次挂牌) 48.531600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129438-2 银川市贺兰县亲水嘉苑14号楼2单元501室转让项目(二次挂牌) 49.105500 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129430-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区42号楼3单元602室转让项目(二次挂牌) 22.051300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129424-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区38号楼3单元602室转让项目(二次挂牌) 24.059600 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129423-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区36号楼3单元602室转让项目(二次挂牌) 24.852100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129422-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区36号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 28.746700 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129421-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区36号楼2单元602室转让项目(二次挂牌) 28.730400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129420-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区36号楼2单元601室转让项目(二次挂牌) 28.730400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129436-2 银川市贺兰县望都·太阳城C区13号楼4单元602室转让项目(二次挂牌) 25.759300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129435-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区43号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 22.070200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129434-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区43号楼2单元602室转让项目(二次挂牌) 18.145800 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129433-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区43号楼2单元601室转让项目(二次挂牌) 18.145800 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129432-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区43号楼1单元602室转让项目(二次挂牌) 18.116000 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129431-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区43号楼1单元601室转让项目(二次挂牌) 18.780900 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129429-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区42号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 21.972500 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129428-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区41号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 22.990300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129427-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区40号楼3单元602室转让项目(二次挂牌) 22.990300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129426-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区39号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 23.400100 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129425-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区39号楼2单元602室转让项目(二次挂牌) 23.427200 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129412-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区6号楼1单元602室转让项目(二次挂牌) 17.945000 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129418-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区34号楼4单元601室转让项目(二次挂牌) 22.002400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129419-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区36号楼1单元602室转让项目(二次挂牌) 28.746700 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129417-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区34号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 22.021400 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129416-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区31号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 28.076300 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129415-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区29号楼2单元602室转让项目(二次挂牌) 28.488900 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129414-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区29号楼2单元601室转让项目(二次挂牌) 28.488900 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129413-2 银川市贺兰县望都·太阳城A区6号楼3单元601室转让项目(二次挂牌) 17.977500 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129411-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼401室转让项目(二次挂牌) 61.511067 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129410-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼404室转让项目(二次挂牌) 62.699198 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129409-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼409室转让项目(二次挂牌) 64.560985 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129408-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼410室转让项目(二次挂牌) 38.502653 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129407-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼411室转让项目(二次挂牌) 38.502653 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129406-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼412室转让项目(二次挂牌) 63.307279 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129405-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼501室转让项目(二次挂牌) 61.810402 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129403-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼603室转让项目(二次挂牌) 37.095030 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129404-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼512室转让项目(二次挂牌) 63.606716 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129401-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼612室转让项目(二次挂牌) 63.915360 2022-11-14 2022-12-09
SW2022R129402-2 银川市贺兰县天鹅湖小镇水岸国际006号公寓楼604室转让项目(二次挂牌) 63.297970 2022-11-14 2022-12-09
SW2022X155301 固原市原州区第十一小学报废资产处置项目 0.300000 2022-11-10 2022-12-21
SW2022R130903 固原市原州区三营农副产品批发市场3号楼7号营业房转让项目 41.580900 2022-11-09 2022-12-06
SW2022R130902 固原市原州区三营农副产品批发市场3号楼6号营业房转让项目 26.780600 2022-11-09 2022-12-06
SW2022R130901 固原市原州区三营农副产品批发市场3号楼1号营业房转让项目 41.580900 2022-11-09 2022-12-06
SW2022R138201-5 银川市金凤区尚景世家7号楼2单元901室房产及车位、家具转让项目(五次挂牌) 153.200000 2022-11-08 2022-12-05
SW2022R130502 灵武市全民创业园富兴路东侧F区3号、4号厂房及2宗土地转让项目 298.996300 2022-10-17 2022-12-09
SW2022R130501 灵武市全民创业园富兴路东侧F区1号、2号厂房及2宗土地转让项目 298.500000 2022-10-17 2022-12-09
SW2022R129227 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼四单元602室转让项目 20.302800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129226 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼四单元601室转让项目 20.007300 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129222 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼三单元602室转让项目 20.019100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129221 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼三单元601室转让项目 20.019100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129218 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼二单元602室转让项目 20.019100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129217 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼二单元601室转让项目 20.019100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129212 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼一单元602室转让项目 20.007300 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129134 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼四单元602室转让项目 22.209800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129133 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼四单元601室转让项目 21.934000 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129132 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼四单元502室转让项目 24.994500 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129131 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼四单元501室转让项目 24.684100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129122 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼三单元602室转让项目 21.943800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129121 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼三单元601室转让项目 21.943800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129120 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼三单元502室转让项目 24.695200 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129119 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼三单元501室转让项目 24.695200 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129117 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼二单元602室转让项目 21.943800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129116 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼二单元601室转让项目 21.943800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129115 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼二单元502室转让项目 24.695200 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129112 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼一单元602室转让项目 21.934000 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129111 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼一单元601室转让项目 22.209800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129110 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼一单元502室转让项目 24.684100 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129109 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期11号楼一单元501室转让项目 24.994500 2022-09-09 2022-12-07
SW2022R129211 灵武市枣园街以东、朔方路以南枣香苑二期3号楼一单元601室转让项目 20.302800 2022-09-09 2022-12-07
SW2022X128601-3 宁夏回族自治区煤炭地质局钻机及其配套设备处置项目(三次挂牌) 0.992250 2022-09-07 2022-12-19